Historiske kort

Historiske kort på Nettet

Søg historiske kort via koordinat. Zoom ind Zoom ud Pan. Stednavn: Klik i kortet på det sted, hvor du ønsker at søge efter historiske kort. Søg

Historiske kort – Geodatastyrelsen

Historiske kort

I dag kan knap 100.000 af de historiske kort ses på Historiske kort på Nettet. De historiske matrikelkort er frikøbte og må således anvendes i artikler og …

Geodatastyrelsen har siden 1990’erne skannet de fleste af arkivets mange gamle kort tilbage til 1700-tallet.

Historiske Kort

I dag lancerer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering en webapp, som giver adgang til ca. 100.000 historiske kort og omkring 100.000 ældre flyfotos.

Historisk Atlas

Gå på opdagelse i historiske kort og udforsk din lokale kulturarv.

Danmark set fra Luften – Sammenlign historiske kort

Danmark set fra Luften – Sammenlign historiske kort – Det Kgl. Bibliotek

Forgrundskort. Gennemsigtighed. 0%. Bevæg ovenstående felt frem og tilbage og se udviklingen fra 1954 til 2006.

Historiske kort – Kortviseren

Historiske kort

Historiske kort over Danmark og Hovedstadsområdet gennem 300 år. Landsdækkende topografiske kort fra forrige århundrede og historiske kort over København og …

Historiske kort over Danmark og Hovedstadsområdet gennem 300 år. Landsdækkende topografiske kort fra forrige århundrede og historiske kort over København og Københavns Omegn fra 1600-tallets ganske målfaste kort over mindre områder, 1700-tallets kompaskort og tidlige forsøg på opmåling af landet, til 1800-tallets ganske nøjagtige matrikelkort og 1900-tallets brugskort, vejkort, gadekort og turistkort.

Historiske kort over Danmark – Kortviseren

Historiske kort over Danmark

Historiske Danmarkskort. Historiske kort over Danmark fra SDFE Kortforsyningen rækker med de ældste, de såkaldte Generalstabsblade eller Høje Målebordsblade, …

Historiske kort over Danmark fra forrige århundrede frem til vore dage. Generalstabens, Geodætisk Instituts, Geodatastyrelsens og et par af SDFE’s landsdækkende topografiske 4-cm kort i målestoksforholdet 1:25.000.

Historiske kort – Dansk Vejhistorisk Selskab

Et antal historiske kort produceret og indsamlet siden 1700-tallet er gjort tilgængelige for offentligheden på Geodatastyrelsens hjemmeside. Arkivet omfatter bl …

Grundkort (matrikelkort) – Kom godt i gang! – Rigsarkivet

Kortene er imidlertid skannede af Geodatastyrelsen og kan ses på styrelsens side Historiske kort på nettet under fanen “Økonomiske kort”.

Rigsarkivet opbevarer matrikelkort og grundkort fra 1760 og frem til 1998.

Historiske Kort – BRK

Keywords: historiske kort, historiske kort på nettet, gl kort, gamle kort på nettet, kort med gamle stednavne, matrikelstyrelsen historiske kort, original 1 kort, historiske kort på net